Grupa 1: Košnice i delovi za košnice
Košnica LR standard
39,00€

Košnica DB-12 standard
46,00€

Košnica DB-10 standard
40,00€

Košnica Farar standard
47,50€


Daska poklopna LR
3,70€

Daska poklopna LR duboka
3,90€

Daska poklopna DB-12 duboka
4,50€

Daska poklopna Snelgrova
4,00€

Zbeg hranilica LR
7,10€

Zbeg hranilica DB-12
7,60€

Krov LR
5,20€

Krov DB-12
5,90€

Krov DB-10
5,20€

Krov Fararov
5,20€

Matična rešetka žičana LR
2,60€

Matična rešetka žičana DB
3,0€

Matična rešetka žičana sa okvirom
3,80€

Matična rešetka - okvir
1,20€

Matična rešetka plastična
1,80€
Nastavak LR bez ramova
5,90€

Nastavak LR sa ramovima
8,60€

Nastavak DB-12 bez ramova
8,30€

Nastavak DB-12 sa ramovima
11,90€

Nastavak DB-10 bez ramova
8,30€

Nastavak DB-10 sa ramovima
11,30€

Nastavak Farar bez ramova
5,50€

Nastavak Farar sa ramovima
8,20€

Podnjača LR mrežasta sa fiokom
7,10€

Podnjača LR sa duplom mrežom
8,10€

Podnjača LR standard
3,90€

Podnjača DB-12 standard
4,50€

Podnjača DB-12 mrežasta sa fiokom
7,60€

Ram LR za armirano saće
0,30€

Ram LR sa satnom osnovom
1,20€

Ram LR standard
0,27€

Ram DB-12 standard
0,30€

Ram Pološkin standard
0,30€

Ram Farar standard
0,27€

Ram AŽ
0,27€

Ram hranilica LR
2,40€

Ramovi medišni
0,27€SZTR "Medena", Republika Srbija, 15225 Mehovine-Vladimirci, tel.015/518-532, fax.015/518-208, mob.063/89-50-610
e-mail: medena.sztr@gmail.com